DE | IT | LAD
Detail totgeschwiegene leben
11.07.2021
Vites scutedes via. Essays letereres.

L’opera depënj la vita de cin persones che à passà na vita dut auter che cunvenzionela. Tlo se tratel dla vita dla muniga Maria Theresia Sanoner de Sëlva, dl ugrister y poet Matie Ploner de Urtijëi, dl’oma Rosalia Nogler de Sureghes, dla diretëura de scola Anna Maria Wanker da Bula y dl sëuravivù al’eutanasia Pepi Demetz de Urtijëi. La stories de vita ie ncherscëules, ntravaiedes, ma les da nce speranza, les ie vites vivudes ti tëmps scures de nosta storia y se merita zënzauter de unì lecurdedes. L’opera ie danter fantajia y realtà.

 

Rut Bernardi: Totgeschwiegene Leben. Literarische Porträts.
Edition Raetia. ISBN: 978-88-7283-767-