DE | IT | LAD

Deventé cumëmbra o cumëmber dla SAAV

La dumanda per unì tëuc su coche cumëmbra o cumëmber dla SAAV possen fé bel scëmpl cun la biografia y la bibliografia y n valguna proes de tesć letereres. La dumanda ie da mandé ite nchina de mei de uni ann. L cunsëi valutea la dumanda y ti la porta dant ala senteda generela che tol su o manco la cumëmbra o l cumëmber nuef. info@saav.it

La senteda generela che ie l cunsëi plu aut dla lia, vën metuda a jì ala fin d’utober.